Vedtekter

Bærekraftig Follo skal være:

  • Et forum for meningsutveksling og spredning av kunnskap om bærekraftig utvikling i Follo.
  • En pådriver for mobilisering av befolkningen og etablering av egnede møteplasser og nettverk i den enkelte kommune.
  • En aktiv medspiller i de regionale utviklingsprosessene, med spesielt fokus på bærekraftig arealbruk og infrastruktur (regionalt markaråd).
  • En pådriver for Follorådet og andre interkommunale organisasjoner i Follo.
  • En støtte for lokale representanter i viktige saker.

vedtekter.pdf

 
RocketTheme Joomla Templates