Toppturer
Toppturer i Follomarka

ToppturbrosjyreBærekraftig Follo ønsker å gjøre Follomarka mer kjent og attraktivt som turområde. En "topptur" til den høyeste toppen i hver av Follos 7 kommuner er valgt for å vise hvor rik og frodig Follomarka er, med innmark og utmark.

For hver av toppturene er det inkludert så mye lokal informasjon som mulig, f.eks. gamle historier, geologi, bakgrunn for navnevalg, osv. for å gjøre toppturen til en bredest mulig opplevelse.

Turene kan gjøres til fots, delvis også med sykkel. For hver turbeskrivelse er mulighet for å bruke sykkel tatt med. Vanskelighetsgraden for alle turene er beregnet å være enten "lett" eller "ganske lett". Tilgjengeligheten for orienterings- og bevegelseshemmede vil være avhengig av den enkeltes handikap og i hvilken grad turene tilrettelegges med følgepersoner. De turene som egner seg for syklister anses å være relativt lett tilgjengelige.

 

Brosjyren finner du her. Ta kontakt hvis du ønsker brosjyren i papirformat.

Detaljerte turbeskrivelser for toppturer i Follomarka finnes på turportalen GodTur:

Vardåsen, Enebakk (374 moh) - Høyeste topp i Follo

Tømmeråsen, Ski (313 moh)

Varden, Frogn (229 moh)

Toåsen, Nesodden (220 moh)

Grønliåsen, Oppegård (216 moh) - På historisk grunn

Bollerudåsen, Ås (180 moh)

Høyåsen, Vestby (140 moh)

Toppturer er en populær hobby og svært mye informasjon finnes på internett.

Det finnes detaljerte lister og oversikter over:

  • Kommunetoppen: Liste over høyeste topp i Norges 430 kommuner.
  • Fylkestoppen: Høyeste topp i hver av Norges 19 fylker
  • Øytoppen: Det er nå registrert 396 øyer hvor høyeste topp er mer enn 100 moh.
  • Nasjonstoppen: Liste med Norges 1.000 høyeste topper finnes på internett.

Tar man en topp i uken kan man se frem til mange år med interessante turer og flotte naturopplevelser. Noen eksterne linker:

Informasjonen i turbeskrivelsene er hentet bl.a. fra:

 


RocketTheme Joomla Templates