Bli med på vandring i kulturlandskapet på Svartskog Skriv ut

Søndag 14.oktober klokken 12.00 fra Solheim. Bekkenstenveien 13.

I Svartskog Landskapsvernområde finnes Stor salamander_HEBnærmere 200 eiker som tilfredsstiller kravene til den prioriterte naturtypen ”hule eiker”. Sigmund Løvåsen vil informere om eikene, om gjenåpning av eikehager og beiter, fristilling av større eiker, om skjøtsel av kulturlandskapet og etablering av beiter.

Kjell Sandaas har foretatt kartlegging av amfibier og dammer flere ganger for Oppegård kommune, og lagd flere rapporter blant annet fra Svartskog. I flere av dammene finner vi stor salamander som er en trua art i Norge. Kjell Sandaas vil fortelle hvordan vi kan sikre levedyktige bestander av stor salamander der de er i dag. Vi vil besøke to dammer, den ene er en tidligere gjengrodd dam som er under restaurering, i den andre er det registrert stor salamander og her er det foretatt hogst og rydding for å åpne opp leveområdene.

Benytt denne søndagen til å bli bedre kjent med eikeskogen og amfibiene på Svartskog!

Ta gjerne med mat og drikke.