Temaveileder: Landbruk Skriv ut

Temaveileder landbrukEn viktig oppgave i arealplanleggingen er å sikre jordressursene og verdifulle kulturlandskap. Vern om jordbruksarealene er en forutsetning for matproduksjon, utvikling og verdiskaping i landbruket.

Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan jordbruksarealene kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Veilederen er praktisk rettet og viser hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir for å ivareta landbrukshensyn i arealplanlegging, og inneholder også ulike eksempler på dette. 

 Veilederen er primært rettet mot kommunene og deres arbeid med kommuneplanlegging.

Temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven.