Verneområder i Follo Skriv ut

Verneomrder forside
I Follokommunene er det omkring 40 områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Det innebærer at naturverdierne skal ivaretas gjennom målrettet forvaltning, aktiv skjøtsel og informasjon. Nå har Bærekraftig Follo laget en brosjyre for å spre kunnskap om hvilke verneområder som finnes og hvilke regler som gjelder i verneområdene. Brosjyren er utarbeidet med økonomisk og faglig bistand fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Brosjyren kan lastes ned her.