Nytt styre valgt på årsmøte 7/4-2016 Skriv ut

styretbkfRedningsaksjonen for FNF Bærekraftig Follo ga resultater i en ny ledertroika. Nils Thorsen, leder (FNF Vestby), Øystein Giertsen, sekretær (Frognmarkas Venner) og Erling Bjarkø, kasserer (Naturvernforbundet Oppegård). Hovedfokus i tiden frem til et funksjonelt arbeidsutvalg er på plass, blir jobben mot en juridisk bindende markagrense for Follomarka. Arbeisdokumenter vil bli lagt ut fortløpende under "Markagrenser og rapporter"

Kommunene jobber nå med friluftsmeldinger og den nasjonale kartleggingen/verdisettingen av natur- og friluftsområder. Her bidrar FNF Bærekraftig Follo gjennom tilsluttede foreninger og lokale lag. Arbeidsdokumenter og sluttdokumenter fra dette arbeidet legger vi også ut under "Markagrenser og rapporter".